Vì quá tin tưởng một người có tuổi gần bằng tuổi của bố mình Aki Sasaki đã nếm ngay phải cốc rượu có thuốc kích dục mà lão già hàng xóm đã lừa cho vào lúc em không có ở đó, lên kế hoạch đã lâu lão đã lấy được lòng tin của Aki Sasaki khi chồng vắng nhà đã cho bác vào nhà và cùng với bác nhậu nhẹt và bị kịch bắt đầu sảy ra.

Phim sex lão già biến thái và em hàng xóm bị bỏ thuốc kích dục, Aki Sasaki sau khi đã ngà say lại có thuốc kích dục trong người làm em thấy nóng lực vô cùng, khó chịu cởi bớt áo ra thì lão cũng đã biết thuốc đang ngấm và em đang nứng, đợi thời cơ đến lúc em không chịu được lão đã hành động và….